Regulamin hurtowego automatycznego panelu obsługi Klienta

Niniejszy regulamin reguluje zasady współpracy pomiędzy firmą Ies Polska Tomasz Bylczyński, ul.Kłosowa 10, 10-818 Olsztyn, NIP: 739-307-30-33 REGON: 280065376, zwaną dalej Dostawcą, a firmą składającą zamówienie, zwaną dalej Zamawiającym.
Złożenie zamówienia oznacza akceptację regulaminu dotyczącego współpracy przez Zamawiającego.

Ogólne warunki współpracy i polityka prywatności firmy
Hurtowy automatyczny panel obsługi klienta jest narzędziem do realizacji stałej współpracy z firmami (B2B). Rejestracja tylko dla firm (nie dostarczamy towarów użytkownikom końcowym).

Zamówienia
1. Zamówienia przyjmowane są w formie mailowej oraz elektronicznej poprzez automatyczny panel obsługi klienta www.iespolska.pl.
2. Zamawiający oświadcza, że dane rejestracyjne (numer NIP, dokładny adres, pełna nazwa firmy) są zgodne z prawdą. Należy również podać imię i nazwisko oraz numer telefonu do osoby kontaktowej.
3. Złożenie zamówienia przez automatyczny panel obsługi klienta jest upoważnieniem Dostawcy do wystawienia faktury VAT bez podpisu Zamawiającego.
4. Po złożeniu zamówienia zostanie wygenerowane automatyczne potwierdzenie.
UWAGA: Stany magazynowe oraz kolorystyka mogą odbiegać od rzeczywistych.

Realizacja zamówień
1. Realizacja zamówień zależy od terminu dokonania wpłaty. Realizowane są zamówienia opłacone (z wyłączeniem firm z kredytem kupieckim).
2. Produkty są wysyłane do Zamawiającego na podstawie przesłanego potwierdzenia przelewu lub zaksięgowanej wpłaty na rachunku bankowym Dostawcy.
3. Towar pozostaje własnością Dostawcy do momentu całkowitego uregulowania płatności przez Zamawiającego.
4. Potwierdzone zamówienie nie może być już anulowane.

Płatności
1. Sposoby płatności:
• przelew na konto: PL16 1050 1764 1000 0090 3093 1985
• gotówka przy odbiorze przesyłki od kuriera (pobranie)
• gotówka przy odbiorze osobistym w biurze Dostawcy, adres biura: Ies Polska, ul. Pieniężnego 14 (4p.), 10-003 Olsztyn, t: +48 89 527 27 00
2. Pierwsze trzy zamówienia złożone przez nowych klientów są płatne przelewem przed wysyłką (lub wysyłka za pobraniem). Po realizacji trzech zamówień Dostawca może przyznać kredyt kupiecki. Wysokość kredytu oraz termin płatności ustalane są indywidualnie (Zamawiający jest zobowiązany przedstawić Dostawcy aktualny wpis do Rejestru Działalności Gospodarczej lub wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego oraz decyzję o nadaniu numeru NIP i Regon).
3. W przypadku dostarczenia towaru w kilku partiach, Zamawiający pokrywa koszty transportu każdej partii towaru. Dostawca wystawia każdorazowo fakturę VAT.

Znakowanie i pakowanie
1. W przypadku zamówień ze zdobieniem, logo firmy, treść znakowania oraz wymagany układ  graficzny należy dostarczyć e-mailem lub na innym nośniku elektronicznym wraz z wizualizacją  oraz dokładnym opisem wielkości wzoru i kolorów. Projekt przygotowany niezgodnie z wymaganiami Sprzedającego należy poprawić wg wytycznych, co leży po stronie Zamawiającego. Sprzedający nie przygotowuje projektów oraz wizualizacji.
2. Programy haftujące, niezbędne do zrealizowania przedmiotowego zamówienia są własnością Zamawiającego.
3. Wykonanie próby do zamówienia jest odpłatne zgodnie z przesłaną wyceną.
4. Odzież z nadrukiem i haftem nie jest pakowana jednostkowo w woreczki foliowe. Pakowanie  jednostkowe wiąże się z dodatkowymi opłatami wg przesłanej oferty.
5. Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność za posiadanie praw autorskich lub/oraz prawa do  rejestracji znaku w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia. Zamawiający ponosi pełną  odpowiedzialność za treść logo, nadruków, haftów itp., których wykonanie zleci Sprzedającemu.
Sprzedający może odmówić wykonania nadruku lub haftu, w przypadku gdy jego zdaniem zawiera ono treści o charakterze bezprawnych lub naruszającym prawa autorskie osoby trzeciej.
6. Sprzedający nie przeprowadza weryfikacji zamówienia w zakresie wykorzystywania praw autorskich przez Zamawiającego. W tym zakresie odpowiedzialność Sprzedającego jest wyłączona zarówno wobec Zamawiającego jak i osób trzecich.

Warunki dostawy
1. Dostawy są realizowane przez firmę kurierską GLS i InPost.
2. Koszty wysyłki ponosi Zamawiający:
• Przesyłka kurierska (GLS) - 16,00 zł netto/karton
Przesyłka kurierska (InPost) - 16,50 zł netto/karton
• Przesyłka kurierska pobranie (GLS) - 20,50 zł netto/karton
3. Czas dostawy wynosi do 48h od momentu podjęcia paczki przez firmę kurierską.
4. Od dnia 1 lipca 2018r. obowiązuje dopłata za magazynowanie paczek, w przypadku gdy  Odbiorca zdecyduje się na uzgodnienie innego terminu dostawy, odbiór własny lub gdy paczka nie  może być dostarczona z powodu przerwy urlopowej. Stawka dopłaty wynosi 5,00 zł netto za każdy dzień kalendarzowy magazynowania przesyłki. Opłata naliczana jest począwszy od drugiego dnia jej przechowywania, skończywszy na dniu, w którym paczka uzyska status doręczenia.
5. Od dnia 1 lipca 2018r. obowiązuje opłata za usługę przygotowania towaru do wysyłki dla Klientów realizujących odbiór własnym kurierem. Stawka za usługę wynosi 5,00 zł netto za każdy karton.
6. W przypadku uszkodzenia kartonów lub innej widocznej szkody, Zamawiający jest obowiązany do adnotacji o uszkodzeniu na liście przewozowym w obecności kuriera i przeliczenia towaru w obecności kuriera.

Reklamacje
1. Zamawiający jest zobowiązany do dokładnego sprawdzenia całości towaru bezzwłocznie po odbiorze. Informacje o jakichkolwiek brakach ilościowych lub jakościowych w dostawach muszą dotrzeć do Sprzedającego w formie pisemnej w ciągu 7 dni od daty otrzymania towaru przez Zamawiającego. Do reklamowanego towaru Zamawiający powinien dołączyć dowód zakupu z  opisem reklamacji. Zamawiający ponosi wszelkie koszty transportu związane ze zwrotem reklamowanego towaru.
2. Reklamacji podlega wyłącznie towar uszkodzony lub niezgodny z zamówieniem  zaakceptowanym przez Zamawiającego. Reklamacji należy dokonać przed wykonaniem dekoracji  na towarze. Towar po przetworzeniu, usunięciu metek lub noszący ślady użytkowania nie podlega reklamacji ani zwrotowi!
3. W przypadku dostawy towaru niewłaściwego lub uszkodzonego (przed znakowaniem),
Zamawiającemu przysługuje bezpłatna wymiana towaru lub uzupełnienie, w razie dostarczenia ilości niezgodnych z zaakceptowanym przez Zamawiającego zamówieniem. Informacje o brakach ilościowych lub jakościowych w dostawach muszą dotrzeć do Ies Polska w formie pisemnej lub elektronicznej w ciągu 7 dni od daty otrzymania towaru przez Zamawiającego.
4. Reklamacja będzie rozpatrzona w ciągu 7 dni od jej zgłoszenia.
5. Istnieje możliwość wymiany lub zwrotu towaru wysłanego przez Dostawcę zgodnie z zamówieniem Zamawiającego (w ciągu 14 dni od otrzymania zamówienia). W każdym przypadku mogą zostać naliczone koszty manipulacyjne w wysokości 30 % wartości zwracanej odzieży oraz kosztu transportu w wysokości 19,50 zł netto/ karton za zwrot towaru do magazynu Dostawcy. Koszty związane ze zwrotem towaru po stronie Zamawiającego. O możliwości zwrotu towaru decyduje Dostawca. Zwrot koszul tylko w fabrycznym opakowaniu. Zwrotom nie podlega bielizna, skarpety, maseczki, odzież z kolekcji Vintage, mierzone koszule i towary wyprzedażowe oraz produkty wycofywane z oferty producentów. 
6. Towar należy odesłać na magazyn, adres: Magazyn Ies Polska, ul. Sielska 36 (teren lotniska), 10-802 Olsztyn.
7. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe braki towarów u Producentów.

Dane osobowe
1. Wypełnienie danych w formularzu zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Zamawiającego przez Sprzedającego (od dnia 25 maja 2018 r. w zakresie przetwarzania danych osobowych zastosowanie znajdzie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE tzw. „RODO”) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 133, poz. 1204). Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim.
2. Dane osobowe Zamawiającego chronione zgodnie z ustawą o danych osobowych nie są  przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom są konieczne w celu wywiązania się z umowy zawartej na podstawie niniejszego regulaminu.
3. Dostęp do danych osobowych posiada jedynie administrator hurtowego automatycznego
panelu obsługi klienta do współpracy z firmami (B2B): firma Ies Polska Tomasz Bylczyński.
4. Każdy Zamawiający, który wypełnił formularz zamówienia ma możliwość dostępu do  dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub wystąpienia o ich usunięcie pisząc na adres administratora ies@iespolska.pl

Pozostałe warunki
1. Koszty zakupu i transportu wzorów ponosi Zamawiający.
2. Odcienie kolorów w katalogu oraz automatycznym panelu obsługi klienta mogą różnić się od kolorów rzeczywistych produktów. Reklamacje wynikłe z tych różnic nie będą uwzględniane. Prosimy sprawdzić rzeczywisty odcień tkaniny.
3. Ceny na produkty Dostawcy podane są w złotych polskich, bez podatku VAT.
4. Wyceny mogą ulegać zmianie.
5. W przypadku przekroczenia przez Zamawiającego terminu płatności Ies Polska ma prawo  naliczania odsetek za zwłokę oraz obciążenia płatnika kosztami upomnień i windykacji.
7. Podany koszt transportu jest orientacyjny i może się zmienić.
8. Wszelkie spory będą rozstrzygane we właściwym sądzie w Olsztynie.
9. W sprawach nieuregulowanych powyższymi ustaleniami mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Polityka Prywatności serwisu www.iespolska.pl
Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez Ies Polska z siedzibą w Olsztynie.

Definicje
Administrator – oznacza Ies Polska Tomasz Bylczyński, ul.Kłosowa 10, 10-818 Olsztyn, NIP: 739‑307‑30‑33, REGN: 280065376, który świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
1.Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
2.Cookies Administratora - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
3.Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
4.Serwis - oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie www.iespolska.pl
5.Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
6.Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o  świadczenie usług drogą elektroniczną.

Rodzaje wykorzystywanych Cookies
1.Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis  indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której  pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
2.Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu  zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci  Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych  osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich  skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich  usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie  jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
3.Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego  Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza  funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

Cele w jakich wykorzystywane są Cookies
1.Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach: a. Konfiguracji serwisu
• rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
• rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp..
b. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych
• dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb
c. Analiz i badań oraz audytu oglądalności
• tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
d. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu
2.Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:
a. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA].
b. wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych Facebook.com [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]

Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies
1.Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
2.Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
3.Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

Regulamin Ies Polska