POWRÓT DO LISTY ARTYKUŁÓW

Promocja oferty Ies Polska na rynkach zagranicznych

14-01-2020

Projekt nr RPWM.01.03.05-28-0018/19 pn. "Promocja oferty IES Polska na rynkach zagranicznych" to przedsięwzięcie realizowane przez firmę od 2020 r.

Cele projektu:
  • Stworzenie lepszych warunków do rozwoju przedsiębiorstwa IES POLSKA TOMASZ BYLCZYŃSKI. poprzez zakup usług związanych z organizacją udziału w wydarzeniach dotyczących internacjonalizacji przedsiębiorstwa.
  • Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstwa IES POLSKA TOMASZ BYLCZYŃSKI poprzez udział w wydarzeniach dotyczących internacjonalizacji przedsiębiorstwa.
 
Zakres projektu:
W ramach projektu zaplanowano zakup usług związanych z organizacją udziału firmy w 5 wydarzeniach dotyczących internacjonalizacji przedsiębiorstwa.
Wykaz targów:
REMA DAYS – 2 edycje
FESTIWAL MARKETINGU – 2 edycje
SAWO – 1 edycja
 
Źródło finansowania projektu: 
 
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego  na lata 2014-2020. 
Projekt realizowany w ramach  działania 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości), poddziałanie 1.3.5 Usługi dla MŚP
 
 
POWRÓT DO LISTY ARTYKUŁÓW